Blog Kostajnika

Budite informisani

Kapetanova voda

Kapetanova voda

Na putu od Stolica prema Šarenoj bukvi, koji razdvaja Bršticu i Kostajnik nalazi se šesma pod nazivom Kapetanova voda, koja je podignuta u čast kapetana Petra Radojlovića (1820-1899), koji je u periodu od 1859-1862. godine bio sreski kapetan u Krupnju. Po odlasku turaka iz utvrđenja Soko Grad, 1862. godine dobio je naredbu od kneza MihailaContinue Reading Kapetanova voda